Træning efter funktionsfald

Træning efter funktionsfald i forbindelse med Servicelovens §86 stk. 1 og 2. Tilbuddet er for voksne borgere, oftest ældre og svækkede borgere, som pga midlertidig sygdom har mistet færdigheder eller har haft et faldende funktionsniveau i moderat eller svær grad, eller som er særligt sårbare med psykiske og sociale problemer, der hindrer træning i andet regi, eksempelvis på klinik.

Ved henvendelse sker der en individuel vurdering.

Du kan læse mere om vores kvalitetsstandarder her.