Genoptræning efter indlæggelse

Genoptræning efter Sundhedslovens §140 er for borgere i Morsø Kommune, der efter udskrivning fra sygehus, har lægefagligt begrundet behov for genoptræning, og som har fået en genoptræningsplan med fra sygehus eller privathospital.

Træningen foregår som udgangspunkt på Sundhedscenter Limfjorden, og kan med individuel vurdering foregå i eget hjem. Ved indskrivning på Morsø Afklaringscenter kan træningen også foregå her.

Du kan læse mere om kvalitetsstandarderne her.