Balancehold

Balancehold i forbindelse med Sundhedslovens §119 er for borgere, der oplever gentagne udfordringer med balancen, og som begynder at føle sig usikre i oppegående funktionsniveau.

Et tilbud til dig, der er bosat i Morsø Kommune.

Henvisning skal ske fra egen læge eller sygehuset.

Du skal selv sørge for transport.

Der foretages en individuel vurdering ved tilmelding.