Kræftrehabilitering

Støtte til dig med kræft

Kræft og behandling af sygdommen kan ofte medføre forandring i hverdagen. Det kan f.eks. være vanskeligheder ved at klare dagligdagen, arbejdsliv, familieliv og de fysiske og psykiske følger af at have en kræftsygdom.

Hvordan man oplever livet med kræft vil være forskellige fra person til person og der vil være emner og problemer, som fylder mere eller mindre for den enkelte.

For at kunne tilbyde dig den rette støtte, vil en sygeplejerske og fysioterapeut fra Morsø Kommune tilbyde dig en samtale. Under samtalen finder vi ud af, hvilken støtte du har brug for og hvad vi kan tilbyde.

Formålet med kræftrehabilitering

  • At få hjælp til at håndtere hverdags- og arbejdslivet under og efter behandling
  • At fremme din sundhed ved at give dig redskaber til at mestre din egen situation
  • At tilbyde fysisk træning til at fastholde/genvinde din fysiske styrke

Vi tilbyder et forløb på op til 10 uger med undervisning, træning og støtte.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet gælder borgere over 18 år bosat i Morsø Kommune, som har eller har haft en kræftsygdom.

Din egen læge eller sygehus skal henvise dig. 

Forløbet foregår på Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 2. og 3. sal.