Diabetes type 2

Har du type 2 diabetes?

Er du usikker på, hvilken kost, der påvirker dit blodsukker og hvad med motionen? Vil du gerne vide mere om diabetes, behandling af diabetes og forebyggelse af følgesygdomme og have støtte til ændringer, så er et rehabiliteringsforløb sandsynligvis noget for dig.

Målet er, at du får en større viden omkring din diabetes og redskaber du kan bruge i hverdagen, bl.a. hvordan kost og motion kan være med til at regulere din diabetes.

I forløbet får du redskaber og støtte til at tackle livet med en kronisk sygdom. Samtidigt får du mulighed for at møde andre i samme situation.

Forløbet indeholder følgende:

 • Indledende samtale
 • Træning
 • Undervisning
 • Kostvejledning
 • Opfølgning

Træning

Du kan komme til at træne sammen med nogen, der er på samme fysiske niveau som dig. Træning varetages af en fysioterapeut, og vi tager hensyn til dit funktionsniveau. Målet er at højne funktionsniveauet, så du er klar til at træne videre hjemme eller i foreningslivet. Træningsforløbet varer op til 10 uger og med træning 2 gange i ugen.

Undervisning

Emnerne kan være:

 • Information om sygdom og behandling
 • Forebyggelse af forværring
 • Kostvejledning
 • Motionens betydning
 • Mestring af forandringer
 • Inspiration til tiden efter rehabiliteringsforløbet

Hvem kan deltage

Tilbuddet gælder borgere over 18 år, som er bosat i Morsø Kommune og har type 2 diabetes.

Din egen læge eller sygehuset skal henvise dig til forløbet.

Forløbet foregår på Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 2. og 3. sal.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 9970 6900 eller sundmors@morsoe.dk