Forebyggende hjemmebesøg for 75+ årige

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Som 75+ årig borger i Morsø Kommune tilbyder vi dig et forebyggende hjemmebesøg, medmindre du både modtager personlig og praktisk hjælp eller bor i plejebolig. Kontakten til dig varierer, afhængig af din alder.

Et besøg i eget hjem, som giver dig mulighed for, sammen med den forebyggende sygeplejerske, at drøfte emner og tiltag, som er vigtige for at bevare et godt seniorliv.
Vi kan se på tilbud og muligheder, som kan være relevante for dig i hverdagen. Sammen vurderer vi, om der skal ske tilpasninger, så du fortsat kan klare tingene selv og holde dig i gang til gavn for din sundhed og trivsel.

Eksempler på emner vi kan drøfte:

  • Er du glad og tilfreds med livet?
  • Har du nogen at tale med?
  • Føler du dig frisk og sund, og har du mod på hverdagens udfordringer?
  • Ved du, hvad du selv kan gøre for at holde dig rask?
  • Er der vaner, du gerne vil ændre? f.eks. i forhold til kost, rygning, alkohol eller motion?
  • Påvirker udfordringer med syn, hørelse, bevægelse, balance, fald, hukommelse, nærhed og intimitet eller kroniske sygdomme din hverdag?

Du er meget velkommen til at byde ind med andre emner.

Ved hver kontakt tages der stilling til det videre forløb. Forebyggende hjemmebesøg planlægges ud fra individuelle behov.

Borgere som mister ægtefælle/samlever, bliver kontaktet af en forebyggende sygeplejerske og tilbydes et besøg. Mister du din ægtefælle/samlever, kan du kontakte os for et besøg.