Forebyggende hjemmebesøg for 65+ årige

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

I særlige tilfælde kan der være mulighed for forebyggende hjemmebesøg fra 65 år, der ikke får praktisk og personlig hjælp.

Et besøg i eget hjem, som giver dig mulighed for, sammen med den forebyggende sygeplejerske, at drøfte emner og tiltag, som er vigtige for at bevare et godt seniorliv.
Vi kan se på tilbud og muligheder, som kan være relevante for dig i hverdagen. Sammen vurderer vi, om der skal ske tilpasninger, så du fortsat kan klare tingene selv og holde dig i gang til gavn for din sundhed og trivsel.

Tilbud til 65+ årige, der ikke får praktisk og personlig hjælp

Du kan kontakte sygeplejersken og aftale et forebyggende hjemmebesøg, hvis din livssituation er ændret f.eks. fordi:

  • Dit helbred er blevet dårligere
  • Du er trist i hverdagen
  • Du er ofte alene eller føler dig alene og ensom
  • Du har mistet en nærtstående
  • Din ægtefælle/samlever er syg eller er kommet på plejehjem
  • Der er andet, der fylder i hverdagen

Hvis du bor alene, når du fylder 70 år, tilbydes du at deltage i et fælles arrangement.

Borgere over 65 år, som mister ægtefælle bliver kontaktet af en forebyggende sygeplejerske og tilbydes et besøg. Mister du din samlever, kan du kontakte os for et besøg på 9970 6900 eller forebyg.spl@morsoe.dk