Dagbehandling

Behandlingsgaranti

Alle borgere i Morsø Kommune har senest 14 dage efter første henvendelse, ret til at få tilbudt stofbehandling jf. SEL §101 samt alkoholbehandling jf. SUL §141.

Frit valg

Alle borgere i Morsø Kommune kan komme i gratis ambulant stofbehandling-og alkohol via Rusmiddelteamet. Der er desuden frit valg i forhold til, hvor du ønsker at komme i stofbehandling inden for det offentlige jf. SUL §142 og SEL §101.

Dagbehandling er et gruppebaseret behandlingstilbud i Morsø Kommune.
Behandlingstilbuddet er for dig der har et ønske om at arbejde med din afhængighed til alkohol, eller andre former for rusmidler i et intensivt forløb med gruppebehandling 3 gange i ugen samt individuel samtale hver 14. dag.

Forløbet indeholder et motivations-og primærforløb hvor du i en periode på op til 6 måneder mødes med andre ligestillede og vil få redskaber til at mestre et liv uden alkohol/rusmidler.

Udover gruppebehandling hvor samtalen er i fokus er der tilbud om NADA.

Dagbehandling iværksættes efter en afklaringsforløb og kan kombineres med andre tilbud.

Vi tilbyder

  • Udredningsforløb
  • Motivation- og primærbehandling
  • Udlevering af antabus i antabusklinik - i samarbejde med egen læge