KOL-rehabilitering (kronisk obstruktiv lungelidelse)

Til dig, med KOL

At få en kronisk sygdom kan være af stor betydning – både for dig og din nærmeste familie. Morsø Kommune tilbyder derfor et gratis forløb for borgere med KOL.

I forløbet får du redskaber og støtte til at tackle livet med en kronisk sygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation.

Forløbet indeholder følgende:

  • Indledende samtale
  • Træning
  • Kostvejledning
  • Opfølgning

Træning

Du kan komme til at træne sammen med nogen, der er på samme fysiske niveau som dig. Træningen varetages af en fysioterapeut og vi tager hensyn til dit funktionsniveau. Målet er, at højne funktionsniveauet så du er klar til at træne videre hjemme eller i foreningslivet. Træningsforløbet varer op til 10 uger med træning 2 gange i ugen.

Undervisning

Du kan bl.a. få viden omkring din sygdom, lære at forebygge forværring af din sygdom, blive tryg ved at træne og opleve mindst mulig begrænsning i hverdagen.

Emnerne kan være:

  • Information om sygdom og behandling
  • Forebyggelse af forværring
  • Kostvejledning
  • Motionens betydning
  • Mestring af forandringer
  • Inspiration til tiden efter rehabiliteringsforløbet

Hvem kan deltage?

Tilbuddet gælder borgere over 18 år som er bosat i Morsø Kommune og har KOL. 

Din egen læge eller sygehuset skal henvise dig til forløbet.

Forløbet foregår på Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 2. og 3. sal.