Hjerterehabilitering

Har du en hjerte-/karsygdom?

Måske har du oplevet, at du den ene dag følte dig rask, og næste dag har hjertesygdom. En ny hverdag melder sig, hvor spørgsmål og usikkerhed måske dukker op. Hvad skal der ske, og hvordan forholder du til, at du nu skal leve med en hjertesygdom?

Forløbet indeholder følgende:

 • Indledende samtale
 • Træning
 • Undervisning
 • Kostvejledning
 • Opfølgning

Træning

Du kan komme til at træne sammen med nogen, der er på samme fysiske niveau som dig. Træning varetages af en fysioterapeut, og vi tager hensyn til dit funktionsniveau. Målet er at højne funktionsniveauet, så du er klar til at træne videre hjemme eller i foreningslivet. Træningsforløbet varer op til 12 uger og med træning 2 gange i ugen.

I forløbet får du redskaber og støtte til at tackle livet med en kronisk sygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation. Du kan bl.a. få viden omkring din sygdom, lære at forebygge forværring af din sygdom, blive tryg ved at træne og opleve mindst mulig begrænsning i hverdagen.

Undervisning

Emnerne kan være:

 • Information om sygdom og behandling
 • Forebyggelse af forværring
 • Kostvejledning
 • Motionens betydning
 • Mestring af forandringer
 • Inspiration til tiden efter rehabiliteringsforløbet

Hvem kan deltage?

Tilbuddet gælder borgere over 18 år bosat i Morsø Kommune, som har iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller hjerteklapsygdom.

Din egen læge eller sygehuset skal henvise dig til forløbet.

Forløbet foregår på Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 2. og 3. sal.