Klagevejledning for træning

Klagemuligheder for borgere som modtager træning i forbindelse med Servicelovens §86

Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af træningen, der ydes i Morsø Kommune indgives til:

Morsø Kommune
Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 9970 7000

Klager over sundhedspersoners faglige behandling i forhold til den genoptræning der ydes i kommunen efter udskrivning fra sygehus, indgives til:

Styrelsen for Patientklager
Olof Palms Allé 18H
8200 Aarhus N

Klager over befordring indgives til:

Ankestyrelsen Aalborg 
7998 Statsservice