Klagevejledning for stofmisbrug

Klagemuligheder for borgere som modtager stofbehandling

En borger kan klage over en behandling, som han/hun modtager og/eller klage over et afslag på behandling. Borgeren kan selv klage og kan også ved fuldmagt lade sig repræsentere af en anden person, en forening eller af en fuldmagt.

Klage over afgørelsen om behandling, der ydes af kommunen efter §101 i Serviceloven, herunder klage over retten til tilbud, klage over den konkrete indsats, klage over manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen, eller om en anvendt kvalitetsstandard er i overensstemmelse med loven, skal rettes skriftlig eller mundtlig til:

Sundhedscenter Limfjorden
Strandparken 48
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 9970 6900

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Herefter genhandles sagen af kommunen jf. retssikkerhedslovens §66, stk. 1
Hvis kommunen ikke ændrer afgørelsen, sendes klagen samt sagens øvrige oplysninger, jf. retssikkerhedslovens §66, stk. 2m, videre til Ankestyrelsen.

Klage over kommunens serviceniveau, sagsbehandlingstider, ventetider, personalets opførsel, lokaleforhold mv. skal rettes til:

Sundhedscenter Limfjorden
Rusmiddelteamet
Strandparken 48, 2. og 3. sal
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 9970 6900

Klage over den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan indgives til Styrelsen for Patientklager.

En klage indgives digitalt via et klageskema, som findes på borger.dk. Hvis man ikke kan bruge det digitale klageskema, kan man få tilsendt papirskema ved at rette henvendelse til:

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18H
Tlf.: 7233 0500