Klagevejledning for genoptræning

Klagemuligheder for borgere som modtager genoptræning i forbindelse med §140

Klage over serviceniveauet, herunder ventetider, organisering og omfanget af træningen, der ydes i Morsø Kommune indgives til:

Morsø Kommune
Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 9970 7000

Klager over sundhedspersoners faglige behandling i forhold til den genoptræning der ydes i kommunen efter udskrivning fra sygehus, indgives til:

Styrelsen for Patientklager
Oluf Palms Allé 18H
8200 Aarhus N
Tlf.: 7233 0500

Klager over befordring indgives til:

Ankestyrelsen Aalborg
7998 Statsservice