Klagevejledning for alkoholmisbrug

Klagevejledning for borgere som modtager alkoholbehandling

Klage over kommunens serviceniveau, sagsbehandlingstider, ventetider, personalets opførsel, tilrettelæggelsen af alkoholbehandlingen, lokaleforhold mv. skal rettes til:

Morsø Kommune
Sundhedscenter Limfjorden
Strandparken 58
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 9970 6900

En klage over den sundhedsfaglige behandling, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, skal rettes til:

Styrelsen for Patientklager
Oluf Palms Allé 18H
8200 Aarhus N
Tlf.: 7233 0500

En klage indgives digitalt via et klageskema, som findes på borger.dk. Hvis man ikke kan bruge det digitale klageskema, kan man få tilsendt et papirskema ved at rette henvendelse til ovenstående adresse.